top of page
skin-peeling-BW.jpg

HUIDKANKER

Huidkanker is wereldwijd één van de meeste voorkomende kankersoorten. Het is de verwachting dat de incidentie van huidkanker alleen nog maar verder zal toenemen door toenemende groei van de wereldbevolking, toenemende vergrijzing van de bevolking maar ook door cumulatief hogere blootstelling aan UV straling als gevolg van klimaatverandering.

Teveel zonlicht en daarmee samenhangende blootstelling aan UV straling direct op de huid wordt gezien als 1 van de meest belangrijke risicofactoren. Met name mensen die een buitenberoep hebben of zijn opgegroeid in de tropen lopen om deze reden een verhoogd risico op huidkanker. De noodzaak voor bedrijven om het personeel dat behoort tot deze risico-categorie te beschermen neemt daarom alleen maar toe. 

Tegelijkertijd staat het traject voor medisch specialistische huidzorg onder druk. In Nederland is al jarenlang sprake van een gebrek aan capaciteit in de dermatologie. Bovendien is de doelmatigheid van huidzorg een voortdurende bron van problemen: lange wachttijden, onnodige verwijzingen, uitgestelde behandelingen en inefficiënt georganiseerde follow-up. 

bottom of page