top of page

Zonveilig buitenwerken: laten we het vanzelfsprekend maken

Afgelopen mei deed Ewout namens SkinTwin en de NVDV mee aan de brainstormsessie "huidkankerpreventie buitenwerkers" met als centrale vraag: Hoe kunnen we zonveilig buitenwerken vanzelfsprekend maken? Deze brainstorm werd georganiseerd door een aantal belangrijke partijen in Nederland:


Uit deze brainstorm kwamen waardevolle interventies om het risico op huidkanker door buitenwerk te verminderen. Zoals het creëren van meer bewustwording, het verzorgen van betere voorlichting, de inzet van technologie, juridische en organisatorische maatregelen, scholing voor (aankomende) werknemers en praktische hulpmiddelen om zonveilig buiten te werken.


Een samenvatting van deze interventies is terug te vinden in onderstaande (uitklapbare) lijst. Ben je visueel ingesteld? In dit leuke figuur is een treffend beeldverslag te vinden van de gehele brainstorm!

Juridische maatregelen

  • Verplichtingen op basis van Arbowet

  • CAO-afspraken

  • Preventief medische onderzoeken van personeel

  • 'Zonveiligheidscontrole' van werkplekken

  • Boetes en sancties van inspectie bij overtreding op naleving regels

  • Belonen van werkgevers die het goed voorbeeld geven d.m.v. jaarlijkse award

Gedragsverandering door bewustwording

Ondersteunende technologie

Organisatorische maatregelen

Educatieve maatregelen

Praktische hulpmiddelen

Het is van groot belang dat we samen belangrijke stappen zetten naar een veiligere werkomgeving!

 
Beeldverslag van de brainstormsessie "Zonveilig buitenwerken: laten we het vanzelfsprekend maken!"

0 opmerkingen

Comments


bottom of page